Liitu Eesti Koeraspordiliiduga!!!
Eesti Koeraspordiliidu (EKSL) liikmeks saavad astuda kõik, kellel koeraga tegelemiseks piisavalt huvi ja aega. Liidu liikmed saavad osaleda EKSL-i üritustel soodushinnaga ja saavad ka dressuuritundides osalemisel allahindlust. Lisaks liidu täisliikme staatusele on ka võimalus alla 18 a. noortel astuda liidu juuniorliikmeks. Juuniorliikme aastamaks on odavam ja võimaldab noortel koeraspordist huvitatud inimestel osaleda aktiivselt liidu töös. Juuniorliikmele laienevad kõik soodustused sõltumata soodsamast liikmemaksust. Juuniorliikme staatus on väljatöötatud eesmärgiga populariseerida ja edendada koerasporti noorte seas.

Liikmete nimekiri: Liikmete nimekiri 07.01.2014


Avaldus Eesti Koeraspordiliidu liikmeks astumiseks

Soovin astuda Eesti Koeraspordiliidu liikmeks ja kohustun järgima liidu põhikirja:

LIIKMEKS ASTUJA ANDMED:

Nimi:
Aadress:
Isikukood/ sünniaeg:
Telefonid:
E-mail:
Kodulehekülg:

ANDMED KOERA KOHTA:

Tõug:
Sugu:

Palju on 2+2:

Liikmemaksu palume tasuda meie arvele EE811010220028153013, SEB Pank.
Täisliikmel sisseastumine 3,5€  ja aastamaks 13€
juuniorliige (kuni 18.a.) sisseastumine 3,5€  ja aastamaks 6,5€